شرایط و قوانین

قوانین و مقررات

ضوابط و شرایط ارایه خدمات توسط مجموعه ۴۶۰ مالتی مدیا که از این پس “شرکت” نامیده می‌شود

کلیه افرادی که به نحوی از این پس از شرکت خدمات دریافت می‌کنند، در اینجا با نام “مشتری” یاد شده و از شرایط و ضوابط استفاده، تحت عنوان “سند” یاد خواهد شد.

سند، به علاوه فرم‌های سفارش (که در ادامه تعریف خواهد شد) و هر موافقت‌نامه یا قرارداد خدمات شرکت (که در ادامه تعریف خواهد شد)، به بیان دیگر کلیه مواردی که بین شرکت و مشتری وجود دارد، بیانگر تفاهم و درک متقابل بین شرکت و مشتری است؛ مگر مواقعی که به طور کتبی و صریح خلاف آنچه در این سند آمده توافق گردد. این سند بر هر قرارداد دیگری (چه کتبی، چه شفاهی و غیره) ارجح خواهد بود.

شرکت در هر زمان و بدون اطلاع مشتری، حق به روز رسانی این سند را (که بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذف “خدمات شرکت ” که تعریف آن در ادامه آمده است) خواهد داشت.

چنین تغییر و یا حذفی، از زمان انتشار نسخه به روز شده‌ی سند در وب‌سایت رسمی شرکت به صورت قانونی شامل حال مشتری خواهد شد؛ و این کاملا به عهده مشتری است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد.

آخرین نسخه به روز شده از این سند با کلیک روی پیوند “قوانین و شرایط” در انتهای صفحات وب‌سایت شرکت، قابل مشاهده و دریافت است.

ارسال فرم سفارش از طرف مشتری (که بدون هیچ محدودیتی شامل فرم‌های آنلاین ثبت سفارش، فرم‌های کاغذی ثبت سفارش، قرارداد خدمات شرکت و سفارش‌های تلفنی است.) و نیز استفاده از خدمات شرکت از طرف مشتری، به صورت خودکار و فی‌الفور به معنی پذیرش این سند از طرف مشتری است؛ و پیرو آن شامل حال مشتری خواهد شد. مشتری تضمین می‌کند که این سند را به صورت کامل خوانده و فرصت لازم برای رایزنی قانونی در مورد آن را داشته است. بنابراین به صورت روشن همه شرایط و ضوابط ذکر شده در این سند را فهمیده و با آن موافقت کرده است.

هر جای این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت‌ها را شامل خواهد بود؛ و اگر در جایی مفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس. لفظ “شامل” در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی “مشمول، بدون هیچ محدودیتی ” خواهد بود.

خدمات شرکت در مقابل دریافت فی و تحت شرایط و ضوابط حاکم بر این سند که در ذیل آمده است؛ به مشتری عرضه می‌شود:

۱. تدارک خدمات شرکت

۱-۱-۱ هرگونه عملی از قبیل آماده سازی، نصب، راه اندازی، اتصال، نگهداری، قطع، وصل، که در مورد حساب کاربری مشتری، انجام شود.

۱-۱-۲ هرگونه استفاده مشتری یا هرگونه دسترسی داده شده به مشتری، برای مقاصد محاسباتی، ارتباط مخابراتی، نرم افزار، اطلاعات، سخت‌افزار و تجهیزات فراهم شده بوسیله شرکت یا زیرمجموعه‌ها و نمایندگان شرکت را در بر می‌گیرد.

۱-۱-۳ هرگونه عمل یا تدارکی در مورد خدمات که در رابطه با میزبانی وب و ثبت دامنه بوسیله شرکت به مشتری داده می‌شود، بدون توجه به مدت و اینکه هزینه آن پرداخت شده یا خیر.

۱-۱-۴ هرگونه دسترسی یا استفاده که در ارتباط با وب‌سایت فراهم گردد.

۱-۱-۵ هرگونه خدمتی که در این سند از آن یاد شود.

۱-۱-۶ هرگونه خدمتی که بوسیله شرکت برای مشتری فراهم گردد. فارغ از اینکه مشتری از آن استفاده کند یا خیر

۱-۱-۷ هر خدمت دیگری مرتبط با شرکت که مشتری استفاده می‌کند. چه بوسیله شرکت به مشتری پیشنهاد گردد؛ و چه از طرف شرکت برای مشتری فراهم شده باشد.

۱-۲ اصلاح قیمت‌ها و فی خدمات

شرکت ممکن است فی هرگونه خدمات شرکت را بدون اطلاع قبلی مشتری اصلاح نماید.

۱-۳ تهیه نسخه پشتیبان

به جز مواردی که شرکت صراحتا به صورت کتبی متعهد گردد؛ مشتری منفرداً و کاملا مسئول مدیریت و تهیه نسخه پشتیبان از همه اطلاعات خود و نیز به روز رسانی، ارتقاء و نصب وصله‌های نرم‌افزاری، برای نرم‌افزارهای مرتبط با خدمات شرکت و مورد استفاده خود است.

۱-۴ دوره زمانی عملیات نگهداری

شرکت ممکن است، حداقل به صورت هفتگی این دوره را داشته باشد؛ که مشتری آن را می پذیرد و با آن موافق است. مشتری درک می‌کند و موافق است که در هنگام عملیات نگهداری، برخی یا همه خدمات مشتری، ممکن است موجود نباشند. مشتری همچنین درک می‌کند و موافق است که شرکت حق دارد، عملیات نگهداری اضطراری در هر زمان که صلاح بداند، انجام دهد؛ و در هنگام آن برخی یا همه خدمات مشتری ممکن است موجود نباشند.

۱-۵ اعطای مجوز تنها برای تصرف

مشتری می‌پذیرد که مشتری هیچ‌گونه ادعای تملکی در مورد هرگونه تجهیزات اعطایی به مشتری بوسیله شرکت ندارد. و مشتری موافق است که هرگونه تدارک تجهیزات تنها به مشتری مجوز تصرف آن تجهیزات را می‌دهد؛ و پرداخت‌های مشتری برای تجهیزات هیچ‌گونه حق مالکیتی در مورد آن تجهیزات ایجاد نخواهد کرد.

۱-۶ خدمات و محصولات اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی)

مشتری می‌پذیرد و موافق است که هرگونه توصیه انجام شده بوسیله کارمندان شرکت برای استفاده از خدمات و محصولات اشخاص ثالث، تنها توصیه آن کارمندان است و ربطی به شرکت ندارد. شرکت تضمینی در مورد جامعیت و یا کیفیت خدمات و محصولات آن اشخاص ثالث نمی‌دهد.

۱-۶ اختیار شرکت برای جلوگیری و قطع همکاری

اگر مشتری مفاد این سند را نقض نماید؛ بدون توجه به اینکه قبول مفاد این سند ممکن است قرارداد یا موافقت‌نامه دیگری را نقض کند، شرکت ممکن است بنا به صلاح‌دید خود منفرداً، از دادن خدمات به او (چه بالقوه، جدید یا موجود) امتناع کند؛ و یا خدمات او را با یا بدون اطلاع قبلی قطع نماید.

۲. استفاده از خدمات شرکت

۲-۱ حساب کاربری مشتری

تنها مشتری می‌تواند از حساب کاربری مشتری استفاده کند. این حساب همه اطلاعات مالی مربوط به خدمات مشتری و نیز فضای خاص در وب‌سرور که شرکت در جهت اعطای خدمات به مشتری برای او تخصیص داده است را در بر می‌گیرد. مشتری حق انتقال، فروش، اجاره، تخصیص بخش یا همه این حساب کاربری را به هر نحوی، به شخص (حقیقی یا حقوقی) دیگر ندارد؛ مگر آنکه از شرکت رضایت‌نامه کتبی در مورد آن دریافت کند.

۲-۲ گذرواژه (Password) مشتری

مشتری موافق است که گذرواژه امنی برای حساب کاربری خود داشته باشد. مشتری منفرداً مسئول تغییر و نگهداری گذرواژه مشتری است؛ تا امنیت دسترسی به حساب کاربری مشتری تامین گردد. مشتری منفرداً مسئول فاش نشدن گذرواژه خود است؛ و شرکت درباره آن مسئولیتی ندارد. اگر مشتری گذرواژه خود را فراموش کند یا گم کند یا نیاز به گذرواژه جدیدی پیدا کند؛ مشتری موافق است که همه معیارها و فرایندهای حفاظتی شرکت را برای احراز هویت طی نماید. مشتری درک می‌کند و موافق است که اگر نتواند هویت خود را ثابت کند و یا رضایت امنیتی شرکت را (بنا به صلاح‌دید شرکت منفرداً) در مورد احراز هویت خود تامین نماید؛ شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا از بخشی یا همه درخواست‌های مشتری، مرتبط با خدمات شرکت و حساب کاربری او جلوگیری کند.

۲-۳ مالکیت حساب کاربری مشتری و وب‌سایت مشتری

مشتری می‌پذیرد، تضمین می‌کند و موافق است که مالک حساب کاربری مشتری تنها شخصی (حقیقی یا حقوقی) است که نام او در بانک اطلاعاتی شرکت به عنوان مالک حساب کاربری مشتری (مالک حساب) آمده است. تنها مالک حساب، ممکن است تغییر (شامل تغییر مالک) در حساب کاربری مشتری با اطلاع کتبی شرکت ایجاد کند. مشتری همچنین می‌پذیرد و موافق است که صاحب قانونی وب‌سایت میزبانی شده تحت حساب کاربری مشتری، تنها مالک حساب خواهد بود. مگر در مواردی که مشتریِ مشتری صاحب وب‌سایت باشد. در مواردی که در مالکیت حساب کاربری مشتری و یا وب‌سایت شبهه‌ای وارد شود، مشتری می‌پذیرد در کلیه موازین و معیارها و فرایندهای امنیتی شرکت (شامل روال‌های احراز هویت شرکت)، همکاری کند و به آن پایبند باشد.

۲-۴ استفاده قانونی و اخلاقی مشتری

مشتری موافق است که در استفاده از خدمات شرکت، قوانین مربوطه (نه محدود ولی شامل قوانین کشوری) را رعایت نماید؛ و از این خدمات جهت مصارف غیراخلاقی، افتراآمیز و خلاف خط مشی شرکت، استفاده نکند.

۲-۵ تضمین‌ها و مسئولیت‌های مشتری

مشتری می‌پذیرد و موافق است که شرکت تنها مرجع تشخیص آنست که مشتری مفاد این سند را نقض کرده یا خیر. مشتری منفرداً مسئول هر مساله قانونی است که در رابطه با استفاده مشتری از خدمات شرکت به وجود می‌آید؛ و در زمینه شکل استفاده مشتری از خدمات شرکت، هیچگونه مسئولیت حقوقی بر عهده شرکت نخواهد بود. مشتری تضمین می‌کند و متعهد می‌شود که حقوق لازم برای استفاده یا اجازه برای استفاده هر چیزی که بر بستر خدمات شرکت استفاده می‌کند را دارا است؛ و این استفاده، توزیع، عرضه، انتقال و یا نمایش هرگونه اطلاعات برای عموم شامل موارد زیر نیست و نخواهد بود:

۲-۵-۱ مخدوش کردن بالفعل و بالقوه هرگونه حقی از اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) شامل حق مولف، حق اختراع، علائم تجاری، اسرار تجاری یا هر حق مالکیت دیگری

۲-۵-۲ انجام بالفعل و بالقوه تخلف شامل تبلیغات دروغ، رقابت ناسالم، افترا، تعرض به حریم خصوصی اشخاص (حقیقی یا حقوقی)

۲-۵-۳ ایجاد بالفعل و بالقوه هرگونه نزاع یا دعوی حقوقی

۲-۵-۴ حاوی بالقوه یا بالفعل هر چیز غیر قانونی، مضر، فریب‌آمیز، افتراآمیز، بدگویانه، تهدیدکننده، توهین‌آمیز، آزاردهنده، مبتذل و وقیح

۲-۵-۵ حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز نژادپرستانه، اهانت‌آمیز به اقوام و فرهنگ‌ها و ادیان

۲-۵-۶ حاوی بالفعل و بالقوه هرچیز دیگری که باعث تخلف جنایی شود، و مسئولیت های مدنی برانگیزد؛ یا قوانین اجرایی را مخدوش کند. به علاوه مشتری تضمین می‌کند که مشتری عضو هیچ سازمان تروریستی نیست؛ و در هیچ فعالیت تروریستی شرکت نداشته است. مشتری موافق است که شرکت و هر شخص ثالث مرتبط با شرکت (شامل نمایندگان فروش)، کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های تابعه شرکت از هرگونه ادعای دِین یا دعوی حقوقی به هر نحو که ناشی از نقض مفاد این سند از طرف مشتری است؛ یا ادعای هر شخص ثالث دیگری، مصون است.

۳. سوء استفاده و نقض عهد مشتری

۳-۱ تعریف سوء استفاده مشتری

هرگونه سوء استفاده مشتری به عنوان نقض این سند تلقی خواهد شد. تعیین اینکه چه چیز سوء استفاده مشتری است در صلاحیت شرکت منفرداً است.

سوء استفاده مشتری شامل استفاده از خدمات شرکت در فعالیت‌های جنایی (شامل تصاویر خلاف عفت از کودکان و کلاه‌برداری)، مخدوش کردن حقوق معنوی اشخاص (حقیقی یا حقوقی)، نمایش چیزهای مبتذل، اهانت‌آمیز، افترا‌آمیز، تهدیدآمیز، بهره‌گیری از خدمات شرکت برای اختلال در استفاده طبیعی سایر مشتریان، تولید انبوه فرایندها (spawning processes)، مصرف بی‌رویه حافظه اصلی، پردازنده و پهنای باند، ارسال هرزنامه (spam) یا انبوه نامه‌های الکترونیکی (چه باعث ایجاد اختلال در خدمات‌گیری سایر مشتریان بشود یا نشود)، دسترسی یا استفاده بدون مجوز به اطلاعات، سیستم‌ها یا شبکه (شامل هرگونه تلاشی برای درآوردن، پیمودن و آزمون نقاط ضعف سیستم یا شبکه یا انجام رخنه امنیتی، بدون مجوز از طرف صاحب سیستم یا شبکه) و ایجاد ارتباط بین خدمات شرکت به هر کاربری (شامل بمباران پست الکترونیک (mail bombing) و flooding ،تلاش عمدی برای بارگذاری زیاد به سیستم، و حملات broadcast). بدون ایجاد محدودیت در آنچه پیش از این ذکر شد، شرکت مشخصا ذخیره و نگهداری هرگونه نرم‌افزار دزدی، استفاده از هرگونه نرم‌افزار irc bot و پروکسی (شامل “bnc” و “eggdrop”) ،ذخیره یا استفاده از هرگونه نرم‌افزار مورد استفاده برای hack و crack، ذخیره و یا فروش فهرست‌های پست الکترونیک انبوه مورد استفاده در ارسال هرزنامه‌ها یا ارسال انبوه نامه الکترونیکی، جعل هرگونه tcp/ip packet header یا هر بخشی یا header یک نامه الکترونیکی، را ممنوع اعلام می‌کند. مشتری درک می‌کند، می‌پذیرد و موافق است که سوء استفاده مشتری، باعث خواهد شد تا شرکت فی‌الفور نسبت به قطع کلیه خدمات مشتری اقدام کند.

۳-۲ ارسال هرزنامه (Spam)

مشتری می‌فهمد و می‌پذیرد که شرکت هرگز ارسال انبوه نامه‌های الکترونیکی یا پیام‌های تبلیغاتی در شبکه اینترنت را تحمل نخواهد کرد؛ که این شامل نگهداری از یک SMTP باز یا دخیل شدن در ارسال هرزنامه با استفاده از خدمات یک شرکت فراهم‌کننده خدمات اینترنت (ISP) دیگر یا میزبان وب دیگر، یا وجود پیوند از داخل محتویات یک هرزنامه به وب‌سایتی که در سرورهای شرکت میزبانی می‌شود، و یا فروش یا توزیع هرگونه نرم‌افزاری از طریق وب‌سایت که کار ارسال هرزنامه را تسهیل کند، نیز می‌شود. ارسال هرزنامه اکیداً ممنوع است و فی‌الفور باعث نقض این سند خواهد شد. و متعاقب آن شرکت کلیه خدمات مشتری را قطع خواهد کرد.

۳-۳ معیارهای انضباطی

در صورت سوء استفاده مشتری، شرکت ممکن است به صلاح‌دید خود منفرداً، معیارهای انضباطی خاصی، نظیر دادن هشدار، به تعلیق درآوردن و یا قطع کردن حساب کاربری مشتری و کلیه خدمات شرکت به مشتری را به اجرا درآورد. اگر مشتری به تعلیق درآید و شرکت بخواهد که تعلیق مشتری را خاتمه دهد، شرکت ممکن است بنا به صلاح‌دید خود منفرداً هزینه‌ای برای اتصال مجدد مشتری قبل از برقراری خدمات شرکت برای مشتری طلب کند. مشتری می‌پذیرد و موافق است که اگر حساب کاربری مشتری معلق گردد، شرکت ممکن است مراجعین به وب‌سایت مشتری را به صفحه پشتیبانی فنی وب‌سایت هدایت کند. همچنین مشتری موافق است که شرکت (شامل کارمندان، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعه‌ها، شرکت‌های تابعه، فروشندگان) برای به تعلیق درآوردن حساب کاربری مشتری، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.

۳-۴ نظارت

شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد و مشتری نیز بر آن رضایت دارد که شرکت بر خدمات عرضه شده خود، و محتویات وب‌سایت مشتری برای اطمینان از عدم نقض مفاد این سند، نظارت کند. هرچند مشتری درک می‌کند که شرکت نظارت بر ارتباطات، فعالیت‌ها و محتویات وب‌سایت مشتری را به عنوان رویه عمومی انجام نمی‌دهد و شرکت داشتن هرگونه رویه عمومی برای چنین کاری را، از خود صریحاً سلب می‌نماید.

۳-۵ تشخیص نادرست

مشتری می‌پذیرد که فعالیت مشتری ممکن است به اشتباه به عنوان سوء استفاده مشتری تلقی گردد. یک مشتری که معتقد است در مورد او تشخیص نادرست انجام شده است، می‌تواند از مدیر واحد پشتیبانی درخواست تجدید نظر کند. تعیین اینکه آیا فعالیت مشتری، سوء استفاده بوده یا خیر تنها در صلاحیت شرکت منفرداً می‌باشد. همچنین مشتری موافق است که شرکت (شامل کارمندان، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعه‌ها، شرکت‌های تابعه، فروشندگان) در رابطه با تشخیص نادرست در مورد اینکه فعالیت مشتری سوء استفاده بوده یا نبوده، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.

۳-۶ نقض مفاد سند

مشتری موافق است که هرگونه فعالیتی از طرف مشتری، سایر مشتریان شرکت و هرکس دیگری که از خدمات شرکت استفاده می‌کند و یا به نحوی مرتبط با شرکت است؛ و مفاد این سند را مخدوش می‌کند را به شرکت گزارش دهد. اگر مشتری در مورد اینکه فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش می‌کند یا خیر، مردد است؛ باید در این مورد شرکت را مطلع سازد تا شرکت آن را تعیین کند. تعیین اینکه آیا فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش می‌کند یا خیر، تنها در صلاحیت شرکت منفرداً می‌باشد.

۳-۷ مسئولیت‌های مدنی یا جنایی برای نقض

مشتری می‌پذیرد و موافق است که هرگونه نقض مفاد این سند ممکن است پیگرد قانونی یا جنایی بعدی داشته باشد.

۴. قطع

۴-۱ علت قطع

مشتری می‌فهمد، می‌پذیرد و موافق است که اگر شرکت متوجه شود که مشتری به هر نحوی، مفاد این سند را نقض کرده است؛ شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که فی‌الفور بدون اطلاع قبلی، خدمات مشتری را قطع کند. در این صورت، شرکت هیچ‌گونه دِینی نخواهد داشت؛ و مشتری نیز اقرار می‌کند که هیچ‌گونه ادعایی در برابر شرکت برای قطع خدمات، متعاقب نقض مفاد این سند از طرف مشتری، نداشته باشد.

۴-۲ ورشکستگی

در صورت ورشکستگی مشتری، شرکت ممکن است خدمات خود به مشتری را با یا بدون اطلاع قبلی قطع کند؛ و مشتری موافق است شرکت در چنین شرایطی از هرگونه ادعایی مصون خواهد بود.

۴-۳ بقاء

موادی از این سند در صورت انقضاء یا قطع به هر دلیلی، بر قوت خود باقی خواهد ماند. این مواد عبارتند از: (۳-۴)، (۳-۶)، مواد ۴ الی ۸، ماده ۱۰، ماده ۱۱، مواد ۱۵ الی ۲۰

۵. غرامت

همچنین مشتری موافق است که شرکت و هر شخص ثالث وابسته به آن (شامل نمایندگان فروش)، کارمندان و نمایندگان و مدیران و زیرمجموعه‌های شرکت، شرکت‌های تابعه و فروشندگان شرکت، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان، دعوی حقوقی، پرداخت غرامت، پیگرد قانونی از طرف مشتری در رابطه با استفاده از خدمات شرکت مصون هستند.

۶. محدودیت دِین

برای حداکثر میزان پیش‌بینی شده در قانون، در هیچ رخدادی و تحت هیچ شرایطی شرکت (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های تابعه) و هر شخص (حقیقی یا حقوقی) دیگری که در ایجاد، تولید یا توزیع خدمات شرکت دخیل است؛ دِینی در قبال از دست دادن نام دامنه یا هرگونه زیان فردی یا تجاری، کاهش سود، افزایش هزینه، افزایش هزینه محصولات یا خدمات جایگزین، یا هرگونه صدمه یا زیان به هر نحوی که باشد، یا صدمه جانبی به هر صورتی -حتی اگر آن صدمه متحمل از توصیه شرکت باشد- (الف) منتج از استفاده یا عدم استفاده از خدمات شرکت یا (ب) در ارتباط با مهاجرت، جابجایی شرکت یا تجهیزات متعلق به مشتری و یا شرکت، نخواهد داشت. کل دِین شرکت در قبال مشتری یا هر شخص ثالث دیگری، اگر وجود داشته باشد، برای هرگونه صدمه مرتبط با خدمات شرکت، شامل هرگونه قصور یا فراموشی شرکت یا نمایندگان شرکت، محدود به فی نصب و راه اندازی یا فی ماهانه پرداختی مشتری به شرکت (هرکدام که بیشتر باشد) خواهد بود و بیشتر از آن نخواهد بود.

۷. سلب مسوولیت

۷-۱ عدم تضمین

به غیر از مواردی که صریحاً در این سند قید شده‌اند، هیچ رای و نظری چه کتبی، چه شفاهی و چه به هر صورت دیگر، که بوسیله شرکت، کارمندان و مأموران شرکت، داده شود، هیچگونه تضمینی به وجود نخواهد آورد؛ و اعتماد مشتری به چنین اطلاعات یا رای و نظری، تنها با تشخیص خود مشتری منفرداً انجام می‌شود و شرکت به هیچ‌وجه دِینی به کسی در قبال چنین اعتمادی نخواهد داشت.

۷-۲ نسخه پشتیبان اطلاعات و تامین بیمه

مشتری می‌پذیرد و موافق است تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مشتری و نگهداری و تامین بیمه لازم برای تجهیزات مشتری، تنها در حیطه مسئولیت مشتری است و شرکت در قبال آن هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

۷-۳ تغییر، اصلاح، جابجایی و نبود نسخه پشتیبان از اطلاعات

مشتری موافق است که شرکت ممکن است نرم‌افزارها، برنامه‌های کاربردی، داده‌ها، سخت‌افزارها و تجهیزات مرتبط با خدمات مشتری را به هر نحوی بدون هیچگونه محدودیت، متوقف کند، ارتقاء دهد، جایگزین کند، اصلاح نماید، تغییر دهد و یا به طور فیزیکی جابجا کند. مشتری درک می‌کند، می‌پذیرد و موافق است که تغییرات ذکر شده در خدمات شرکت، ممکن است، محتویات و برنامه‌های کاربردی شخصی شده مشتری را تحت تاثیر قرار دهد. شرکت هیچ‌گونه تضمینی از هر نوع، در مورد کارایی، شرایط و موجودیت محتویات و برنامه‌های شخصی شده مشتری، نمی‌دهد. مشتری همچنین می‌پذیرد و موافق است که تنها خود مشتری مسئول محتویات و برنامه‌های شخصی شده خود در مدیریت و تهیه نسخه‌های پشتیبان از هر یا همه اطلاعات مشتری و تامین بیمه لازم برای تجهیزات مشتری است؛ و شرکت در این زمینه هیچگونه مسوولیت یا دِینی ندارد.

۷-۴ اطلاعات سیستم

شرکت هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد کیفیت، دقت، اعتبار داده‌ها و یا اطلاعات موجود نمی‌دهد. استفاده از اطلاعات بدست آمده از طریق شرکت تنها با مسئولیت مشتری منفرداً انجام می‌شود.

۷-۵ اطلاعات شبکه‌های متصل

مشتری می‌پذیرد که داده‌ها و اطلاعات موجود در شبکه‌های متصل ممکن است دقیق نباشد و اینکه شرکت توانایی یا اختیاری در مورد داده و اطلاعات آن ندارد. شرکت هیچگونه تضمینی به هر نحو در مورد دقت، کیفیت یا اعتبار داده و اطلاعاتی که در شبکه‌های متصل موجود است یا در آن رد و بدل می‌شود، نمی‌دهد. استفاده از داده و اطلاعات بدست آمده از طریق خدمات شرکت تنها با مسئولیت مشتری منفرداً انجام می‌شود.

۷-۶ مجوزهای اشخاص ثالث

مشتری درک می‌کند و می‌پذیرد که شرکت تلاش معقولی برای فراهم کردن فناوری، توسعه و ابداعات (که مجموعا “فناوری” به آن اطلاق می‌گردد) می‌کند که بخشی از آن تحت مجوز و نشان تجاری اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ثالثی است. هرچند که شرکت هیچ‌گونه تضمینی به هر نحو، در مورد کیفیت، دقت، قابلیت اطمینان و اعتبار یا ادامه موجودیت هر یا همه جنبه‌های آن فناوری‌ها نمی‌دهد. علاوه بر این شرکت مشخصا در مورد هرگونه تضمین درباره قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) آن فناوری‌ها، از خود سلب مسئولیت می‌کند. علاوه بر این مشتری، شرکت (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های تابعه) را از هرگونه ادعای دِینی به هر نحو، در مورد لغو هر مجوز اعطایی اشخاص ثالث که منجر به آسیب بالفعل یا بالقوه، صدمه، هزینه به مشتری یا کسب و کار مشتری یا زیرمجموعه‌های مشتری، یا مشتریان مشتری و هرکس یا چیزی که به مشتری مربوط شود، مصون می‌دارد. استفاده از فناوری‌هایی که از طریق شرکت یا اشخاص ثالث ذکر شده، بدست می‌آیند، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تنها با مسئولیت مشتری منفرداً انجام می‌شود.

۷-۷ محصولات شرکت‌های دیگر

در مورد محصولات و خدمات شرکت‌های دیگر، هر اشاره‌ای که انجام گیرد، یا گفته‌ای که بیان شود، بوسیله شرکت یا اشخاص ثالث مرتبط با شرکت (شامل نمایندگان فروش) یا کارمندان شرکت، مدیران، وکلا، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، شرکت‌های زیرمجموعه، تنها به قصد اطلاع‌رسانی است و به معنی صحه گذاشتن و توصیه شرکت یا نهادهای ذکر شده در این ماده نیست. شرکت هرگونه مسئولیت یا دِینی را در مورد هرگونه بیان یا تضمینی از طرف فروشندگان محصولات شرکت‌های دیگر از خود سلب می‌کند.

۸. حقوق معنوی

۱۱-۱ وب‌سایت شرکت

مشتری نباید بدون اجازه کتبی شرکت، همه یا بخشی از محتویات وب‌سایت شرکت را (شامل بخش فروش و بازاریابی) کپی، بازتولید یا بازنشر نماید.

۱۱-۲ نشان تجاری و حق مؤلف

مشتری نباید بدون اجازه کتبی شرکت، نشان تجاری شرکت، نشان خدمات، محتویات تحت قانون حق مؤلف یا هر چیز دیگری که حقوق معنوی آن به شرکت تعلق دارد را استفاده نماید.

۱۱-۳ جلوه نادرست

مشتری نباید به هر نحوی، رابطه مشتری با شرکت را به صورت نادرست جلوه دهد؛ و تلاش کند، خود را در جایگاه شرکت جا بزند یا مدعی شود که مشتری همان شرکت است.

۹. حریم شخصی مشتری

مگر در مواردی که صریحاً در این سند به آن اشاره شده باشد؛ شرکت همه اطلاعات و داده‌های مشتری را به صورت محرمانه نگهداری خواهد کرد. مشتری درک می‌کند، می‌پذیرد و موافق است که در موارد اضطراری، با حکم دادگاه، دستور دادستانی، پلیس یا هر قوه قانونی دیگر، یا هر قانون مشمول دیگر، شرکت ممکن است اطلاعات مشتری را در اختیار آن نهاد بگذارد. مشتری همچنین می‌پذیرد که شرکت ممکن است اطلاعات مشتری را به شرکت مادر خود، برای استفاده داخلی شامل استفاده در ارتباط با خدمات شرکت، بهبود خدمات، توسعه خدمات، پیشنهادهای خاص به مشتری و کمیسیون ارجاع، انتقال دهد. مشتری درک می‌کند، می‌پذیرد و موافق است که اطلاعات تماس اداری مشتری که در ارتباط با ثبت دامنه مشتری است، اطلاعات آشکار محسوب می‌شود و شرکت هیچ الزامی برای عدم عرضه این اطلاعات، به سایر اشخاص ثالث ندارد.

۱۰. تاییدیه قوانین

مشتری اقرار و تضمین می‌کند که مشتری این سند را به طور کامل خوانده است؛ و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است. یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است؛ و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.