۱۲,۰۰۰ ریال

در سال 2024، تولد جهش یافته ها بسیار کم شده و کسی به طور قطع دلیلش را نمی داند. کاشف به عمل می آید یک عملیات به ظاهر دولتی در حال تبدیل بچه های جهش یافته به ماشین های کُشتار است.

در انبار موجود نمی باشد

مقایسه