۱۲,۰۰۰ ریال

اين مینی سريال ماجرای گروهانی از نيروهای چترباز آمريکايی را از دوران آموزش در آمريکا و انگليس تا پايان جنگ‌ جهاني دوم در آلمان تعقيب می کند. ماجرا کاملا بر اساس واقعيت است و به نحوی که در انتهای هر قسمت کهنه سربازهايی که در سريال دوران جوانی آنها را مي‌بينيم، هر کدام چند جمله‌ای مرتبط با مضمون سریال توضيح می دهند…

در انبار موجود نمی باشد

مقایسه